Een praktische cursus assertiviteit!

In deze module van de cursus assertiviteit maken we helder wat assertiviteit werkelijk betekent. Mensen die moeite hebben zich assertief op te stellen vinden het vaak ook moeilijk een assertieve houding handen en voeten te geven door er concreet waarneembaar gedrag aan te koppelen. In deze module gaan we in op de definitie van assertief gedrag. Deelnemers leren wat het verschil is tussen assertief, sub assertief en agressief gedrag. We brengen voor iedere deelnemer in kaart wat hij/zij nodig heeft om assertief te kunnen zijn en welke belemmeringen hij/zij hierbij ervaart. In deze module van de cursus assertiviteit maken we definitie van assertiviteit concreet. We staan stil bij zowel verbale als non-verbale aspecten van assertief gedrag. Dit maakt het mogelijk om concrete gedragsveranderingen te formuleren die een leidraad bieden om ieders persoonlijke doelen te behalen in de cursus assertiviteit.

Resultaat

De deelnemer is in staat om assertief, sub assertief en agressief gedrag te herkennen en te definiëren. De deelnemer heeft inzicht in wat hij/zij nodig heeft om zich assertief op te kunnen stellen. De deelnemer heeft inzicht in de belemmerende overtuigingen die hem/haar in de weg staan in het vertonen van assertief gedrag.

Assertief optreden

In deze module van de cursus assertiviteit werken we met praktijksituaties waarin deelnemers moeite hebben zich assertief op te stellen. Vanuit deze praktijksituaties werken de deelnemers aan hun persoonlijke doelen met betrekking tot assertiviteit. Ze krijgen inzicht in wat zij persoonlijk nodig hebben om krachtig over te komen. Ze experimenteren met nieuw gedrag en ervaren wat het effect daarvan is op henzelf en hun gesprekspartner. Zo zorgen we ervoor dat de deelnemers zich het nieuwe gedrag echt eigen kunnen maken. We leren ze geen trucjes aan, maar geven ze handvatten die passen bij wie ze zijn en bij hun persoonlijke doelen.

Resultaat

De deelnemers krijgen inzicht in wat zij nodig hebben om krachtig over te komen. De deelnemers maken zich assertief gedrag eigen dat past bij hun persoonlijkheid. De deelnemers krijgen inzicht in het effect van assertief gedrag op zichzelf en hun gesprekspartner.

Omgaan met spanning

In deze module van de cursus assertiviteit werken we aan het omgaan met spanning. In situaties waarin u spanning ervaart kan het extra lastig zijn om daadkrachtig en assertief te blijven optreden. Veel mensen zullen zich herkennen in de situatie dat ze na afloop van een gesprek of confrontatie glashelder weten te formuleren wat ze eigenlijk hadden willen zeggen of doen. In deze module leren we deelnemers hun eigen spanning onder controle te krijgen, waardoor ze stevig in hun schoenen blijven staan in situaties waarin ze onder druk komen te staan. We werken in deze module met praktijksituaties die de deelnemers inbrengen waarin zij zelf veel spanning ervaren en het lastig vinden om assertief op te treden. Zo krijgen ze handvatten die zij persoonlijk nodig hebben om ontspannen en krachtig te reageren, in iedere situatie.

Resultaat

De deelnemers hebben zich praktische handvatten eigen gemaakt die ze helpen ontspannen te blijven in spannende situaties. De deelnemers kunnen krachtig en assertief reageren in situaties die extra spanning of druk opleveren.

Grenzen aangeven en nee zeggen

In deze module van de cursus assertiviteit werken we aan het aangeven van grenzen en ‘nee’ zeggen. Veel mensen die moeite hebben zich assertief op te stellen vinden dit ontzettend moeilijk. Ze laten anderen over hun grenzen heen gaan en zeggen ‘ja’, terwijl ze ‘nee’ bedoelen. We bieden de deelnemers praktische handvatten aan die ze stevigheid en houvast biedt in situaties waarin ze een grens aan willen geven. Ze ervaren hoe ze op een heldere manier nee kunnen zeggen, met behoud van de relatie met hun gesprekspartner. Mensen die in staat zijn dit te doen voelen zich zelfverzekerder en werken effectiever.

Resultaat

De deelnemers zijn in staat om op een heldere en krachtige manier grenzen aan te geven. De deelnemers kunnen ‘nee’ zeggen met behoud van de relatie met hun gesprekspartner.

Lichaamstaal en stemgebruik

In deze module van de cursus assertiviteit zoomen we in op het optimaal gebruiken van lichaamstaal en stemgebruik. In deze module worden de deelnemers zich bewust van hun eigen lichaamstaal en stemgebruik en het effect dat dit heeft op anderen. Een verbaal sterke boodschap verliest alle kracht op het moment dat de lichaamstaal en het stemgebruik niet congruent is met de boodschap. We werken intensief met de deelnemers aan het verbeteren van hun lichaamstaal, zodat ze het effect van hun boodschap kunnen optimaliseren.

Resultaat

De deelnemers hebben inzicht in het effect van hun lichaamstaal en stemgebruik. De deelnemers kunnen hun lichaamstaal en stemgebruik optimaal inzetten om hun boodschap kracht bij te zetten.

Feedback geven en ontvangen

In deze module van de cursus assertiviteit leert u feedback te geven en te ontvangen. Bij assertiviteit hoort ook dat deelnemers in staat zijn helder aan te geven wat het effect van het gedrag van een ander op hen heeft. De essentie van effectieve feedback is dat deelnemers in staat zijn om het gedrag concreet en vrij van oordelen te kunnen benoemen. Vervolgens leren ze aan te geven wat dat gedrag met hen doet. Dit vinden mensen die het lastig vinden om assertief op te treden vaak erg moeilijk. In deze verdiepingsmodule ervaren ze hoe bevrijdend het kan zijn om het aanspreken van een ander op gedrag niet langer uit de weg te gaan. Ook werken we aan het ontvangen van feedback en leren we deelnemers hoe ze op een ontspannen manier kunnen reageren op feedback zonder dicht te klappen of in de aanval te gaan.

Resultaat

De deelnemers kunnen na de cursus assertiviteit op een heldere en krachtige manier feedback geven, met behoud van de relatie met hun gesprekspartner. De deelnemers kunnen ontspannen reageren op het ontvangen van feedback.

Meer weten over onze assertiviteitscursus? »